MIROSLAV'S GOSPEL

DOCUMENTARY

In the Beginning was the Word, History of the Miroslav's Gospel

В начале было Слово, Мирославово Евангелие

У Почетку беше реч, Историјат Мирослављевог јеванђеља, комплетан филм, full HD